Werkwijze

 

1. Inventarisatie wensen, eisen & risico's
Zodra uw vraag bij ons binnen is, komen wij in actie. En wel direct. Wij inventariseren samen met de klant welke middelen en medewerkers er nodig zijn om het project goed uit te kunnen voeren. Onze managers kennen uw vakgebied en branche, dus spreken uw taal. 

 

Project Profession werkt volgens een veiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem. Dus inventariseren wij bij elk project of er veiligheidsrisico's zijn. We trekken wij graag de nodige tijd uit om dit samen met u door te spreken.

 

2. Samenstellen projectteam

Wij onderzoeken direct wie van onze projectmedewerkers aan de eisen voldoen. Hierbij kijken wij naar de ervaring, opleiding, expertises en wensen van onze medewerkers.

 

Naast onze eigen projectmedewerkers beschikken wij ook over een uitgebreid ZZP-netwerk. Wij weten welke mensen op welk projecten zitten. En wanneer zij weer beschikbaar zijn. Zodat zij  onder leiding van onze managers kunnen meewerken aan onze projecten. Wij houden van actie, dus u kunt rekenen op een snelle en actieve samenstelling van het projectteam.

 

3. instructie projectmedewerkers

Wij laten onze projectmedewerkers niet zomaar aan het project beginnen. Onze managers houden eerst met elke medewerker een persoonlijk gesprek. Wij bespreken uitgebreid het project en de specifieke eisen en geven duidelijke instructies.  

 

4. Aannemingsovereenkomst en voorwaarden

De projectmedewerker of het projectteam staat in de startblokken. Maar voordat we beginnen, krijgt u van ons een aannemingsovereenkomst. Hierin staan de projectomschrijving, begin- en (geschatte) opleveringsdatum, tarieven en voorwaarden.

 

6. Opleiding en VG-verklaring
Voordat we de werkzaamheden gaan uitvoeren, bekijken wij of alle preventieve maatregelen zijn uitgevoerd om de veiligheidsrisico's te beperken. Als dit het geval is, geven wij een zogenaamde VG-verklaring (veiligheids- en gezondheidsverklaring) af. Indien nodig zorgen wij ervoor dat onze medewerker de gewenste opleiding of veiligheidsinstructie volgt.

 

7. Tijdens de uitvoering

Onze managers zijn het aanspreekpunt voor de klant en begeleiden de projectmedewerkers. Vragen of problemen? Onze managers zijn ervoor om deze te beantwoorden of op te lossen. Zij zorgen voor begeleiding en sturen waar nodig bij. 

 

8. Oplevering
Bij de oplevering van het project evalueren onze managers het eindresultaat met de klant.  

 

Beste bezoeker van onze website,

Sinds 16 april 2018 is Project Profession volledig geïntegreerd in de Multi Engineering Group.
Onze website vind je voortaan op www.multi.engineering

Onze contactpersonen en onze dienstverlening blijft natuurlijk dezelfde:
Voor Engineers bieden wij uitdagende projecten en zijn we een top employer.
Onze Klanten blijven Koningen die wij projectmatig ondersteunen bij hun engineering uitdagingen.
Samen blijven we zo sensationele projecten realiseren.