Werktuigbouwkunde

Referentieprojecten

  • Project GLT Sappemeer: piping material engineering.

  • FPSO projecten: het ontwerpen van werktuigbouwkundige installaties.

  • Defensie: inzet van een technisch medewerker elektrotechniek. Tot het takenpakket behoren inspecties, rapportages, het maken van bestekken, werkomschrijvingen, tekeningen, ramingen en begrotingen. Houdt toezicht op de uit te voeren werkzaamheden.

  • Project Knooppunt Hoevelaken: het als tendermanager verzorgen van alle tenderdocumenten.

  • Olie-platforms NAM: logistieke coördinatie van alle offshore werkzaamheden aan NAM's olieplatforms op de Noordzee, inclusief prefabricage en coördinatie van alle materialen.

  • Onderhoud platforms NAM: verantwoordelijk voor het onderhoud van de productieplatforms op de Noordzee.

  • Het verzorgen van piping material engineering t.b.v. diverse projecten van een internationaal ingenieursbureau/aannemingsbedrijf.

  • Hoogheemraadschap: advies en werkvoorbereiding voor projecten op het gebied van rioolgemalen en persleidingen.
Meer referenties?

Bovenstaande referenties zijn (lopende) projecten vanaf 2014 tot heden. Oudere referentieprojecten vindt u hier.