Projectmanagement & -beheersing

Projectmanagement & Projectbeheersing

 • Noord/Zuidlijn: configuratiebeheer voor de afdeling Systeemintegratie met als doel: het borgen van de beschikbaarheid van de configuratie van het project Noord/Zuidlijn. Verantwoordelijkheden: de opzet en het beheer van de Client Requirement Specifications (CRS) in Relatics, naast het beheer en de bewaking van topeisen en systeemconfiguratie.

 • Project Uithoflijn: het verzorgen van het projectmanagement van de traminfrastructuur. De projectmanager neemt zowel het voortouw binnen de projectorganisatie als richting de opdrachtnemer. Verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een goed functionerende traminfrastructuur in nauwe samenhang met de reeds gerealiseerde onderbouw, de omgeving en de nieuwe tramvoertuigen.

 • Renovatie Amstelveenlijn: kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening op secretarieel en administratief gebied. Ondersteuning van de projectmanager van het project Renovatie AmstelveenLijn. 

 • Noord/Zuidlijn: secretariële en administratieve ondersteuning van het team Transport, Techniek & Afbouw en ICT/Telecom.

 • Renovatie Amstelveenlijn: inzet van een assistent projectleider techniek tijdens de planuitwerkingsfase, ter ondersteuning van de projectleider. Deze ondersteuning moet de continuïteit en kwaliteit van werkzaamheden van de projectleider waarborgen 

 • Renovatie Amstelveen: het opzetten en beheren van de planningswerkzaamheden van het contractcluster Amstelveenlijn.

 • Project Zomerwerken IJtunnel: het verzorgen van de projectplanning voor het project Zomerwerken IJtunnel 

 • Project Zeetoegang IJmond: projectplanning c.a. ten behoeve van de aanbestedingsfase 

 • Noord/Zuidlijn: ondersteunen bij de risicobeheersing van het projectteams Transport, Techniek & Afbouw (TT&A ) en de afdeling Systeem integratie (SI).

 • Project Verdubbeling N244c: planningswerkzaamheden GWW ten behoeve van de tender. 

 • Project Onderhoud offshore installaties en gasplant: het verzorgen van onderhoud van en modificaties aan 45 offshore installaties op de Noordzee en de gasplant in Den Helder (AJS).

 • Project Hoevelaken: het verzorgen van de tenderplanning in opdracht van een grote aannemerscombinatie. 

 • Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) gemeente Haarlem: het als toetser SCB voorbereiden en uitvoeren van systeem-, (complexe) proces- en resultaattoetsen en het verzorgen van het toetsingsproces bij opdrachtnemers. De toetsing richt zich op alle contractvormen en domeinen binnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Haarlem. 

 • Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) gemeente Haarlem: als Lead Auditor SCB voorbereiden en uitvoeren van systeem- en (complexe) procestoetsen en het verzorgen van het toetsingsproces bij opdrachtnemers. De auditing richt zich op alle contractvormen en domeinen binnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Haarlem. 

 • Project Renovatie Metrostations Amsterdam: secretariële en administratieve ondersteuning van het team Stationsprojecten.

 • Noord/Zuidlijn: secretariële en administratieve ondersteuning van de teams ICT en Signalling & Control.

 • Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) gemeente Haarlem: als Toetser/Auditor voorbereiden en uitvoeren van systeem- en (complexe) procestoetsen en het verzorgen van het toetsingsproces bij opdrachtnemers. De auditing richt zich op alle contractvormen en domeinen binnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Haarlem. 

 • Project Samenvoeging Meldkamers: het verzorgen van de projectplanning in opdracht van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

 • Oostlijn: Coordinatie van het Toetsproject Stationsrenovatie Oostlijn, Van risicogestuurde toetsplanning en toetscöordinatie tot het instrueren van toetsers, controleren van toetsverslagen en het adviseren van de projectleider. Inkoop, contractmanagement en fungeren als projectmanager bij de opvolging van geconstateerde bevindingen, impact op risico’s en opleggen van kortingen.

 • Gemeente Haarlemmermeer: het opstellen van een selectie- of aanbestedingsstrategie voor gebiedsontwikkeling van de Zuidrand, deelgebieden Floriande ‘Westkavel’ en Floriande ‘Pleinen’. Het begeleiden van de uitvoering van de strategie. 

 • Oostlijn: kostenbeheersing van de afronding van het project Vluchtwegmaatregelen,  het afbouwen en in bedrijfstellen van de veiligheidsvoorzieningen in de ondergrondse stations van de Oostlijn (de oudste metrolijn van Amsterdam). Het inrichten van effectief beheer van middelen (projectraming en bestedingen) in relatie tot de voortgang van het werk. Verantwoordelijk voor correcte en volledige projectraming t.b.v. de financiële sturing van het project. Inzicht in de haalbaarheid van de projectraming, door een up-to-date overzicht van de bestedingen op de verschillende (regie)opdrachten.

 • Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) gemeente Haarlem: als Lead Auditor SCB voorbereiden en uitvoeren van systeem- en (complexe) procestoetsen en het verzorgen van het toetsingsproces bij opdrachtnemers. De auditing richt zich op alle contractvormen en domeinen binnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Haarlem. 

 • Gemeente Haarlem: administratieve en secretariële werkzaamheden, met name gericht op documentbeheer.

 • Systeemgerichte ContractBeheersing (SCB): coordinatie en verzorging van het toetsingsproces van de opdrachtnemers van de verschillende domeinen conform de SCB-methodiek. 

 • Project Boseilanden: het opstellen van een selectie- of aanbestedingsstrategie voor het project Boseilanden.

 • Project Green Field Hoogoven: het verzorgen van de projectplanning.

 • Project Beheer 12-01: secretariële ondersteuning van de infrastructurele werkzaamheden.

 • Noord/Zuidlijn: alle secretariële en administratieve werkzaamheden voor de Asset Owner 'Nieuwe railinfra' en de afdeling Eigendom en Beheer. Verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening op secretarieel/administratief gebied.
 

Meer referenties? 
Bovenstaande referenties zijn (lopende) projecten vanaf 2014 tot heden. Oudere referentieprojecten vindt u hier

Beste bezoeker van onze website,

Sinds 16 april 2018 is Project Profession volledig geĆÆntegreerd in de Multi Engineering Group.
Onze website vind je voortaan op www.multi.engineering

Onze contactpersonen en onze dienstverlening blijft natuurlijk dezelfde:
Voor Engineers bieden wij uitdagende projecten en zijn we een top employer.
Onze Klanten blijven Koningen die wij projectmatig ondersteunen bij hun engineering uitdagingen.
Samen blijven we zo sensationele projecten realiseren.