Process

 • Process engineering (feasability) t.b.v. een bedrijfsverhuizing van een opdrachtgever in Bergen op Zoom.

 • Ontwerp- en controlewerkzaamheden aan de upgrade van een ketel voor energiewinning.

 • Het ontwerpen en schrijven van procesautomatiserings-specificaties voor het project Ozoninstallatie Leiduin.

 • Het opzetten van P&ID's, PFD's, equipmentlijsten, leidinglijsten etc. voor het ontwerp van een zetmeelfabriek in China (cassave).

 • Het specificeren van koelsystemen (koeltoren en chiller), koudwateropslag etc. voor de bouw van Shin Etsu reactor 8.

 • Het opzetten van P&ID's en brandblussysteem - zoals pompcapaciteiten, bluswateropslag etc. - voor de opslag tankfarm in Botlek, ten behoeve van de verlading van schepen, auto's en treinen.

 • Het opzetten van het dampverwerkingssysteem voor een tankopslagsysteem, gebaseerd op scrubberreiniging.

 • Process engineering voor het project DE-21000.

 • Engineering van het project Catalysts FCC NMPC fabriek.

 • Het vastleggen van ontwerpuitgangspunten en het opstellen van PEFS-schema's van gasinstallaties voor het project Nieuwbouw NTC. Werkzaamheden in de petrochemie.

 • Het opstellen en aanpassen van ontwerpuitgangspunten van nieuw te bouwen researchopstellingen.

 • Process engineering voor de Cat Cracker 2 (CC2) in Pernis -ontworpen in 1956 - als onderdeel van het project CC2 Operational Avaliability Improvement. Het project heeft als doel reductie van ongeplande productieonderbrekingen en verkorting van de onderhoudsduur.

 • Process engineering voor het project TGI Optimisation Global Margin Uplift (GMU). Het project is opgestart om meer marge te genereren met de bestaande Thermische Gasolie Installatie" (TGI) in Pernis. Het primaire doel van de TGI is de productie van een maximale hoeveelheid lichte en midden destillaten door kraken van short residu en propaanasfalt. Door de scheiding van hoog- en laagzwavelige producten uit de TGI wordt meer marge verkregen.

Beste bezoeker van onze website,

Sinds 16 april 2018 is Project Profession volledig geĆÆntegreerd in de Multi Engineering Group.
Onze website vind je voortaan op www.multi.engineering

Onze contactpersonen en onze dienstverlening blijft natuurlijk dezelfde:
Voor Engineers bieden wij uitdagende projecten en zijn we een top employer.
Onze Klanten blijven Koningen die wij projectmatig ondersteunen bij hun engineering uitdagingen.
Samen blijven we zo sensationele projecten realiseren.