Civiele techniek

Referentieprojecten

 • Project P3 CINH: hoofduitvoering van kabel- en leidingwerkzaamheden.

 • Plan- en werkvoorbereiding van diverse projecten voor een grote aannemer in GWW.

 • Het leveren van een bijdrage aan diverse tenders voor een grote aannemer in GWW.

 • Project overkluizing Maankwartier te Heerlen: het inspecteren van en rapporteren over de geprefabriceerde betonliggers.

 • Project Reconstructie N410 Houten-Odijk: projectuitvoering GWW.

 • Noord/Zuidlijn: het houden van toezicht op en het verzorgen van de opleverdossiers van het contract Ruwbouw Centraal Station.

 • Project Groot onderhoud N506 en N522: projectuitvoering GWW.

 • Project Reconstructie N515 Zaanse Schans: projectuitvoering GWW .

 • Project Kustwerk Katwijk: het verzorgen van de SE-taken.

 • Project Natuurbrug Laarderhoogt: werkvoorbereiding van het GWW-deel. 

 • Project Reconstructie N242 Heerhugowaard: het verzorgen van de projectuitvoering.

 • Noord/Zuidlijn: het bewaken van de dagelijkse planning van audits, ontwerptoetsen en stop- en bijwoonpunten tijdens de uitvoering van de afbouwfase (ICT/Telecom). Verwerking van deze gegevens in Relatics voor een goede dossiervorming. 

 • Uitvoering project Reconstructie Driebergerweg Zeist en het project Calamiteitenboog A9 / A22.

 • Project Vleugel: uitvoering van het gww-deel. 

 • Renovatie Amstelveenlijn: inzet van een assistent projectleider techniek tijdens de planuitwerkingsfase, ter ondersteuning van de projectleider. Deze ondersteuning waarborgt de continuïteit en kwaliteit van de werkzaamheden van de projectleider.

 • Technisch management van de projecten Renovatie Aalsmeerderbruggen en Renovatie Koninginnesluis.

 • Project reconstructie Basisweg Amsterdam: het verzorgen van het detailontwerp (OMOP bestek).

 • Project Zeetoegang IJmond: projectplanning c.a. ten behoeve van de aanbestedingsfase.

 • Project Datacentrum Eemshaven: werkvoorbereiding van het GWW-deel.

 • Project Verdubbeling N244c: planningswerkzaamheden GWW ten behoeve van de tender. 

 • Project Havens Defensie: het opstellen en coördineren van RHW-bestekken en prestatiecontracten. Advies over beheergerelateerde werkzaamheden t.b.v. aanpassingen en uitbreidingen aan de havens.

 • Project Reconstructie A27 Flevoland: werkvoorbereiding van het GWW-deel.

 • Project Reconstructie N31 Zurich-Harlingen: ontwerp van kabels en leidingen.

 • Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) gemeente Haarlem: het als toetser SCB voorbereiden en uitvoeren van systeem-, (complexe) proces- en resultaattoetsen en het verzorgen van het toetsingsproces bij opdrachtnemers. De toetsing richt zich op alle contractvormen en domeinen binnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Haarlem.
   
 • Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) gemeente Haarlem: als Lead Auditor SCB voorbereiden en uitvoeren van systeem- en (complexe) procestoetsen en het verzorgen van het toetsingsproces bij opdrachtnemers. De auditing richt zich op alle contractvormen en domeinen binnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Haarlem.
   
 • Renovatie Oostlijn en Busplatform Noord: advisering over de techniek van de busplatforms en het P&R-terrein.
   
 • Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) gemeente Haarlem: als Toetser/Auditor voorbereiden en uitvoeren van systeem- en (complexe) procestoetsen en het verzorgen van het toetsingsproces bij opdrachtnemers. De auditing richt zich op alle contractvormen en domeinen binnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Haarlem. 

 • Gemeente Haarlemmermeer: het opstellen van een selectie- of aanbestedingsstrategie voor gebiedsontwikkeling van de Zuidrand en de deelgebieden 'Floriande Westkavel’ en 'Floriande Pleinen’. Het begeleiden van de uitvoering van de strategie.
   
 • Noord/Zuidlijn: toezicht houden op de ruwbouw van het deelproject Diepe Station Rokin.

 • Calculatie en werkvoorbereiding voor de OMOP-bestekken voor een aannemer in groenvoorzieningen.

 • Project Reconstructie Oostelijke Randweg te Noord-Scharwoude: uitvoering van GWW-werkzaamheden.

 • Project N31 Harlingen: het berekenen van betonconstructies.

 • Project Boseilanden: het opstellen van een selectie- of aanbestedingsstrategie.

 • Project Beheer 12-01: projectvoorbereiding en coördinatie van de infrastructurele werkzaamheden.

 • Renovatie IJ-tunnel: werkvoorbereiding en renovatiewerkzaamheden IJ-tunnel. Hiervoor is een toezichtteam inclusief toetsvisie opgesteld, naast toetsprotocollen en een capaciteitsplanning.

 • Hoogheemraadschap: projectengineering en voorbereiding van complexe rioleringsprojecten in Amsterdam.

Meer referenties?
Bovenstaande referenties zijn (lopende) projecten vanaf 2014 tot heden. Oudere referentieprojecten vindt u hier.

 

 

Beste bezoeker van onze website,

Sinds 16 april 2018 is Project Profession volledig geĆÆntegreerd in de Multi Engineering Group.
Onze website vind je voortaan op www.multi.engineering

Onze contactpersonen en onze dienstverlening blijft natuurlijk dezelfde:
Voor Engineers bieden wij uitdagende projecten en zijn we een top employer.
Onze Klanten blijven Koningen die wij projectmatig ondersteunen bij hun engineering uitdagingen.
Samen blijven we zo sensationele projecten realiseren.