Civiele techniek

Referentieprojecten

 • Project P3 CINH: hoofduitvoering van kabel- en leidingwerkzaamheden.

 • Plan- en werkvoorbereiding van diverse projecten voor een grote aannemer in GWW.

 • Het leveren van een bijdrage aan diverse tenders voor een grote aannemer in GWW.

 • Project overkluizing Maankwartier te Heerlen: het inspecteren van en rapporteren over de geprefabriceerde betonliggers.

 • Project Reconstructie N410 Houten-Odijk: projectuitvoering GWW.

 • Noord/Zuidlijn: het houden van toezicht op en het verzorgen van de opleverdossiers van het contract Ruwbouw Centraal Station.

 • Project Groot onderhoud N506 en N522: projectuitvoering GWW.

 • Project Reconstructie N515 Zaanse Schans: projectuitvoering GWW .

 • Project Kustwerk Katwijk: het verzorgen van de SE-taken.

 • Project Natuurbrug Laarderhoogt: werkvoorbereiding van het GWW-deel. 

 • Project Reconstructie N242 Heerhugowaard: het verzorgen van de projectuitvoering.

 • Noord/Zuidlijn: het bewaken van de dagelijkse planning van audits, ontwerptoetsen en stop- en bijwoonpunten tijdens de uitvoering van de afbouwfase (ICT/Telecom). Verwerking van deze gegevens in Relatics voor een goede dossiervorming. 

 • Uitvoering project Reconstructie Driebergerweg Zeist en het project Calamiteitenboog A9 / A22.

 • Project Vleugel: uitvoering van het gww-deel. 

 • Renovatie Amstelveenlijn: inzet van een assistent projectleider techniek tijdens de planuitwerkingsfase, ter ondersteuning van de projectleider. Deze ondersteuning waarborgt de continuïteit en kwaliteit van de werkzaamheden van de projectleider.

 • Technisch management van de projecten Renovatie Aalsmeerderbruggen en Renovatie Koninginnesluis.

 • Project reconstructie Basisweg Amsterdam: het verzorgen van het detailontwerp (OMOP bestek).

 • Project Zeetoegang IJmond: projectplanning c.a. ten behoeve van de aanbestedingsfase.

 • Project Datacentrum Eemshaven: werkvoorbereiding van het GWW-deel.

 • Project Verdubbeling N244c: planningswerkzaamheden GWW ten behoeve van de tender. 

 • Project Havens Defensie: het opstellen en coördineren van RHW-bestekken en prestatiecontracten. Advies over beheergerelateerde werkzaamheden t.b.v. aanpassingen en uitbreidingen aan de havens.

 • Project Reconstructie A27 Flevoland: werkvoorbereiding van het GWW-deel.

 • Project Reconstructie N31 Zurich-Harlingen: ontwerp van kabels en leidingen.

 • Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) gemeente Haarlem: het als toetser SCB voorbereiden en uitvoeren van systeem-, (complexe) proces- en resultaattoetsen en het verzorgen van het toetsingsproces bij opdrachtnemers. De toetsing richt zich op alle contractvormen en domeinen binnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Haarlem.
   
 • Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) gemeente Haarlem: als Lead Auditor SCB voorbereiden en uitvoeren van systeem- en (complexe) procestoetsen en het verzorgen van het toetsingsproces bij opdrachtnemers. De auditing richt zich op alle contractvormen en domeinen binnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Haarlem.
   
 • Renovatie Oostlijn en Busplatform Noord: advisering over de techniek van de busplatforms en het P&R-terrein.
   
 • Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) gemeente Haarlem: als Toetser/Auditor voorbereiden en uitvoeren van systeem- en (complexe) procestoetsen en het verzorgen van het toetsingsproces bij opdrachtnemers. De auditing richt zich op alle contractvormen en domeinen binnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Haarlem. 

 • Gemeente Haarlemmermeer: het opstellen van een selectie- of aanbestedingsstrategie voor gebiedsontwikkeling van de Zuidrand en de deelgebieden 'Floriande Westkavel’ en 'Floriande Pleinen’. Het begeleiden van de uitvoering van de strategie.
   
 • Noord/Zuidlijn: toezicht houden op de ruwbouw van het deelproject Diepe Station Rokin.

 • Calculatie en werkvoorbereiding voor de OMOP-bestekken voor een aannemer in groenvoorzieningen.

 • Project Reconstructie Oostelijke Randweg te Noord-Scharwoude: uitvoering van GWW-werkzaamheden.

 • Project N31 Harlingen: het berekenen van betonconstructies.

 • Project Boseilanden: het opstellen van een selectie- of aanbestedingsstrategie.

 • Project Beheer 12-01: projectvoorbereiding en coördinatie van de infrastructurele werkzaamheden.

 • Renovatie IJ-tunnel: werkvoorbereiding en renovatiewerkzaamheden IJ-tunnel. Hiervoor is een toezichtteam inclusief toetsvisie opgesteld, naast toetsprotocollen en een capaciteitsplanning.

 • Hoogheemraadschap: projectengineering en voorbereiding van complexe rioleringsprojecten in Amsterdam.

Meer referenties?
Bovenstaande referenties zijn (lopende) projecten vanaf 2014 tot heden. Oudere referentieprojecten vindt u hier.