Bouwkunde

Referentieprojecten

 • Ziektevervanging bouwkundig calculator/werkvoorbereider: calculatie en werkvoorbereiding van burgerlijke- en utiliteitswerken.

 • Project overkluizing Maankwartier Heerlen: het inspecteren van en rapporteren over de geprefabriceerde betonliggers.

 • Noord/Zuidlijn: inzet van een Coördinator Issuemanagement voor het beheer van het issuemanagementproces en de integrale issuelijst. De coördinator fungeerde als secretaris van het ROI met de volgende taken:
  a. vastlegging afspraken en resultaten van het ROI, zodanig dat partijen zich hier aan kunnen committeren;
  b. vertaling van de afspraken naar beslisdocumenten of heldere issues die niet in het ROI kunnen worden opgelost;
  c. tijdige levering van kwalitatief goede producten; 
  d. voortgangbewaking acties i.r.t. issuemanagement en het ROI;
  e. tijdige bijsturing bij dreigende achterstand;
  f. zorgen voor expliciete besluitvorming op het juiste niveau.

 • Noord/Zuidlijn: bouwkundige toetsing afbouw Noord/Zuidlijn. 

 • Stationsprojecten (RAI): projectleiding van de stationsprojecten RAI, met de volgende verantwoordelijkheden:
  a. sturing geven aan de voorbereiding en uitvoering van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden voor de renovatie van het metrostation RAI; 
  b. een succesvolle renovatie van het metrostation RAI binnen de randvoorwaarden voor tijd en geld; 
  c. uitwerking van het VO to DO en het opstellen van de realisatie-overeenkomst (Stabu); 
  d. organisatie van de overdracht van het project van de afdeling Verkeer & Openbare Ruimte naar Metro en Tram;
  e. projectleiding en aansturing van de uitvoering van gespecificeerde projecten. 

Meer referenties? 
Bovenstaande referenties zijn (lopende) projecten vanaf 2014 tot heden. Oudere referentieprojecten vindt u hier