Bouwkunde

Referentieprojecten

 • Ziektevervanging bouwkundig calculator/werkvoorbereider: calculatie en werkvoorbereiding van burgerlijke- en utiliteitswerken.

 • Project overkluizing Maankwartier Heerlen: het inspecteren van en rapporteren over de geprefabriceerde betonliggers.

 • Noord/Zuidlijn: inzet van een Coördinator Issuemanagement voor het beheer van het issuemanagementproces en de integrale issuelijst. De coördinator fungeerde als secretaris van het ROI met de volgende taken:
  a. vastlegging afspraken en resultaten van het ROI, zodanig dat partijen zich hier aan kunnen committeren;
  b. vertaling van de afspraken naar beslisdocumenten of heldere issues die niet in het ROI kunnen worden opgelost;
  c. tijdige levering van kwalitatief goede producten; 
  d. voortgangbewaking acties i.r.t. issuemanagement en het ROI;
  e. tijdige bijsturing bij dreigende achterstand;
  f. zorgen voor expliciete besluitvorming op het juiste niveau.

 • Noord/Zuidlijn: bouwkundige toetsing afbouw Noord/Zuidlijn. 

 • Stationsprojecten (RAI): projectleiding van de stationsprojecten RAI, met de volgende verantwoordelijkheden:
  a. sturing geven aan de voorbereiding en uitvoering van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden voor de renovatie van het metrostation RAI; 
  b. een succesvolle renovatie van het metrostation RAI binnen de randvoorwaarden voor tijd en geld; 
  c. uitwerking van het VO to DO en het opstellen van de realisatie-overeenkomst (Stabu); 
  d. organisatie van de overdracht van het project van de afdeling Verkeer & Openbare Ruimte naar Metro en Tram;
  e. projectleiding en aansturing van de uitvoering van gespecificeerde projecten. 

Meer referenties? 
Bovenstaande referenties zijn (lopende) projecten vanaf 2014 tot heden. Oudere referentieprojecten vindt u hier

Beste bezoeker van onze website,

Sinds 16 april 2018 is Project Profession volledig geĆÆntegreerd in de Multi Engineering Group.
Onze website vind je voortaan op www.multi.engineering

Onze contactpersonen en onze dienstverlening blijft natuurlijk dezelfde:
Voor Engineers bieden wij uitdagende projecten en zijn we een top employer.
Onze Klanten blijven Koningen die wij projectmatig ondersteunen bij hun engineering uitdagingen.
Samen blijven we zo sensationele projecten realiseren.